Breaking News
Loading...

Աստվածաշունչ mp3

26.6.14
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը  
Ավետարան Ըստ Մատթեոսի   
12345678910
11121314151617181920
2122232425262728

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Ավետարան Ըստ Մարկոսի   
12345678910
111213141516

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Ավետարան Ըստ Ղուկասի   
12345678910
11121314151617181920
21222324

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Ավետարան Ըստ Հովհանեսի   
12345678910
11121314151617181920
21

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Գործք Առաքելոց   
12345678910
11121314151617181920
2122232425262728

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Հռոմեացիներին   
12345678910
111213141516

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Կորնթացիներին   
12345678910
111213141516

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Կորնթացիներին   
12345678910
111213

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Գաղատացիներին   
123456

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին   
123456

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Ֆիլիպպեցիներին   
1234

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին   
1234

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին   
12345

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին   
123

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Տիմոթեոսին   
123456

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Տիմոթեոսին   
1234

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Տիտոսին   
123

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Փիլիմոնին   
1

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրաեցիներին   
12345678910
111213

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հակոբոս   
12345

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պետրոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը   
12345

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Պետրոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը   
123

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հովհանես Առաքյալի 1 -ին թուղթը   
12345

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հովհանես Առաքյալի 2 -րդ թուղթը   
1

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հովհանես Առաքյալի 3 -րդ թուղթը   
1

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հուդա Առաքյալի թուղթը   
1

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Հովհանես Առաքյալի Հայտնությունը   
12345678910
11121314151617181920
2122

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը
Առակաց Գիրքը   
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը
Ժողովող   
12345678910
1112
 
Toggle Footer